<$BlogRSDURL$>

23.1.04

Europeisk ungdomssamarbeid 

Nestleiar Bjørn Bojesen representerte Norsk esperanto-ungdom på ein konferanse for europeiske ungdoms-esperantorganisasjonar i Ungarn 6.-9. november 2003. På konferansen diskuterte ein m.a. stoda i organisasjonane, kva me eigentleg vil med foreiningane våre og korleis ein skal informere på ein skikkeleg måte om esperanto.

Bjørn har laga ein skikkeleg rapport, som til og med er lett å lese. Vil du høyre om tankevekkande diskusjonar om esperanto-ideologi, generasjonskløfter og kva ein absolutt ikkje skal seie for å gi eit godt inntrykk av esperantorørsla? I så fall kan du vende deg til nje@esperanto.no eller ta kontakt med esperantokontoret.

Comments: Legg inn en kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?