<$BlogRSDURL$>

31.7.04

Verdskongressen går mot slutten 

Verdskongressen til det internasjonale esperantoforbundet finn stad i Beijing 24.-31. juli 2004. Her deltar om lag 2000 esperantotalande frå eit femtitals land.

Kan du litt esperanto og vil vite kva som går føre seg på i Beijing denne veka, har me to råd til deg:
1) Lytt til Radio Polonia, (last ned frå nettet eller høyr på kortbølgje), sjå http://www.osiek.org/aera/
2) Les Libera folio, http://www.liberafolio.org

(1) komentoj

21.7.04

Studrondo en Oslo (ne nur por gejunuloj)  

Ĉu vi loĝas en Oslo kaj volas praktiki Esperanton kune kun junaj kaj
junecaj homoj? Ekzistas studrondo pri Esperanto ĉi-urbe kiu kunvenas ĉ.
du fojojn monate en Vegeta Vertshus en la urbocentro. Kontaktiĝu kun ni
se vi interesiĝas pri tio!

(0) komentoj

20.7.04

160 000 kroner til samarbeidsprosjekt! 

Den statlige norske Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen, i samarbeid med EUs støtteprogram "Ung i Europa" støtter prosjektet «Interkulturo» med 163 420 kroner (EUR 20 000). Prosjektet starter offisielt i september og er et samarbeid mellom den internasjonale lærerorganisasjonen ILEI, Verdensorganisasjonen for unge esperantotalende (TEJO) og Norsk esperanto-ungdom (NJE) og seks andre nasjonale esperanto-ungdomsorganisasjoner. Les mer om «Interkulturo» hos http://www.interkulturo.net eller kontakt Heming Thorbjørnsen på heming@ikso.net for mer informasjon.

La norvega registara komisiono, Barne- ungdoms- og familieforvaltningen
(BUFA), subtenos, kunlabore kun la EUa subtenprogramo por junulaj
neregistaraj organizoj, «YOUTH», la projekton «Interkulturo» per 163 420
kronoj (EUR 20 000). La projekto oficiale komenciĝos en septembro kaj
estos realigata de ILEI, TEJO kaj E@I kunlabore kun NJE kaj ses aliaj
landaj sekcioj de TEJO. Legu pli pri «Interkulturo» ĉe
http://www.interkulturo.net aù kontaktu Heming Thorbjørnsen ĉe
heming@ikso.net por pli da informoj.

(0) komentoj

19.7.04

Alvoko al junaj esperantoparolantoj  

NJE de tempo al tempo, ses ĝis ok fojojn jare, bezonas personojn kiuj
povas reprezenti la organizon kiel partoprenantoj de seminarioj pri plej
diversaj temoj en plej diversaj lokoj. Ĝuste nun estas planita dulingva
seminario (en la angla kaj Esperanto) pri projekt mastrumado en
Strasburgo, Francio, en oktobro, kaj dum 2005 estos aranĝataj tri
kulturaj interŝanĝoj de po kelkaj tagoj en diversaj eùropaj urboj. NJE
kutimas repagi ĉiujn kostojn al partoprenantoj de fakaj seminarioj kiam
ili estas reprezentantoj de NJE.

Do, se vi ŝatas vojaĝi kaj ŝatus
vojaĝi senkoste, kaj samtempe plialtigi vian Esperantonivelon kaj trovi
multajn amikojn en Esperantujo, montru vian intereson per retpoŝto al
<nje-estraro@esperanto.no>. Bonvolu mencii vian naskiĝdaton, kiujn
lingvojn vi parolas (okaze de plurlingvaj seminarioj), kiajn temojn vi
plej ŝatus prilabori seminarie, kaj vian plenan adreson. Viajn informojn
ni metos en datumbazo de interesatoj, kaj ni kontaktos vin kiam ni ekscios
pri taùga seminario por vi. Ĉu vi diras, ke vi ne sufiĉe bone regas
Esperanton por partopreni seminariojn? Mensogo! Se vi komprenas tiun ĉi
tekston, vi certe taùgos ankaù kiel aktivulo de NJE kaj TEJO!

Heming Welde Thorbjørnsen, prezidanto

(0) komentoj

13.7.04

Seminario en Sarajevo 21-28 Marto 2004 

En Sarajevo E@I kaj ILEI organizis seminarion pri kvar diversaj temoj
samtempe: Interkultura lernado, Esperanto-instruado, projektmastrumado kaj
la projekto «Interkulturo». Ĉiuj parto prenantoj lernis pri interkultura
lernado kaj la projekto «Interkulturo», sed elektis krome inter
projektmastrumado kaj esperantoinstruado.

Por NJE partoprenis du personoj, Espen Stranger-Johannessen kaj Heming Welde
Thorbjørnsen, kiuj ambaù partoprenis la instruadan kurson. La seminario estis ege
interesa kaj amuza, kiel kutime ja estas seminarioj por la esper antojunularo!

Raportis Heming.

(0) komentoj

10.7.04

TEJO-seminario en Bruselo 29 Februaro-7 Marto 2004 

Raportas Heming W. Thorbjørnsen:
Kunlabore kun la Brusela Komunikad-Centro (BKC) TEJO aranĝis aktivulan
trejnseminarion en Bruselo inter la 29a de februaro kaj la 7a de marto
2004. Partoprenis ĉirkaù 30 junuloj el la tuta Eùropo, kiuj trejniĝis
dum ok tagoj pri projektmastrumado, lobiado, monpetado kaj aliaj valoraj
temoj por TEJO-aktivuloj.

La oficiala temo kaj titolo de la seminario, kiu
estis subvenciata de la fondaĵo «YOUTH» (Junularo) de la Eùropa
Konsilio, estis «Junularaj neregistaraj organizoj: Iliaj rolo kaj ŝancoj
en Eùropo». La ĉefa celo de la seminario estis eduki eùropajn aktivulojn
de TEJO kaj ties landaj kaj fakaj sekcioj pri kiel funkcias la burokratio
de la Eùropa Unio kaj la kunlaboro inter EU kaj la ne-EU-aj landoj en
Eùropo.

Prelegoj pri diversaj fondaĵoj eùropaj, lobiado, projektmastrumado
kaj aliaj «sekaj» temoj estis bonege faritaj tute ne-enuige, kaj
inter blokoj de prelegoj kaj laborgrupoj okazis interesegaj vizitoj al
multaj lokoj, ekzemple la Eùropa Parlamentejo, la organizo FoJE (Forumo
Junul ara de Eùropo) en kiu membras TEJO, kaj kompreneble la multaj turism
aj vidindaĵoj en Bruselo: La granda placo, reĝa palaco kaj multaj pli.
Kaj, kompreneble, kelkaj volis gustumi kiom eble plej multajn de la 3000
diversaj bieroj belgaj - bedaùrinde oni nur sukcesis gustumi ĉirkaù 40
specojn.

Tamen, la seminario estis bonega kaj interesa, kaj la libertempa
amikumado inter la partoprenantoj ankaù ja estis kaj amuziga kaj utila:
Oni povis tre efike trovi partnerojn pri projektoj movadaj, sed ankaù
novajn amikojn kaj eble iom pli ol amikoj... Por NJE partoprenis Heming
Welde Thorbjørnsen.

(0) komentoj

9.7.04

Gustumeti aliajn planlingvojn  

Ĉu vi estas lingvo-ŝatanto? Sciu ke ekzistas multegaj planlingvoj per
kiuj oni povas amuzi sin. Ĉar Esperanto ne estas la sola konstruita
lingvo. Certe, oni malofte aùdas pri la aliaj, sed kelkaj el ili fakte
vivas kaj bonfartas.
 
Ido kaj Interlingua verŝajne estas la du plej vaste uzataj inter la
«konkurenc antoj» de Esperanto. Ambaù havas centojn (eble milojn) da
adeptoj - kaj almenaù kelkdekojn da aktivaj uzantoj. Ido estiĝis kiel
reformita Esperanto, sed ĝi nun vivas propran vivon, kaj la iama
malamikeco inter ĝi kaj Esperanto ŝajnas plejparte historia. La ĉefaj
diferencoj inter la du lingvoj estas ke Ido (iom ne-ekzakte dirite) ne
havas akuzativon, kaj ke ĝi havas iom pli da afiksoj kaj vortradikoj ol
Esperanto (oni diras nacionala kaj kurajoza, kaj decensar anstataù
malsupreniri). Ne ekzistas tiom da literaturo en Ido kiom en Esperanto,
sed Ido ja havas kelkajn bonajn verkistojn. Menciindas precipe la poetoj
Andreas Juste kaj Gonçalo Neves. _La Uniono por la Linguo Internaciona_
aranĝas mondkongreson sufiĉe regule. Ĉi-jare ĝi okazos en Kievo
(Ukrainio).
 
Interlingua estas pli nova ol - kaj iom malsimila al - kaj Ido kaj
Esperanto. Oni lanĉis ĝin en la 1950aj kiel sintezon el la latinidaj
lingvoj (la franca, la hispana, la itala ktp.). Oni eble povas kompari
ĝin kun la norvega skribnormo nynorsk, kiu estas sintezo - ne el apartaj
lingvoj, sed el norvegaj dialektoj. Tial Interlingua estas tuj komprenebla
al iom erudita persono kiu parolas unu el la latinidaj lingvoj. La
Interlingua-parolantoj ŝajnas ne tiom okupataj pri verkado kiom la
Esperantistoj kaj Idistoj. Ili ŝajne pli emfazas ke ilia lingvo estas
praktika ilo en internaciaj - ĉefe eùropaj - forumoj. Kompreneble, ankaù
la Interlingua-parolantoj havas organizaĵon. Ĝi nomiĝas Uniono Mundial
pro Interlingua kaj havas eĉ norvegan sekcion. Notinde por la membroj de
NJE estas ke okazos Interlingua-kursoj en Svedio ĉi-somere, kun renoma
instruisto.
 
Kaj se vi estas el tiuj kiuj estas allogataj de Esperanto ĉefe pro ĝiaj
eksterordinar eco kaj malfamo, ekzistas miloj de multe malpli grandaj
lingvoj. Plej multajn el ili parolas verŝajne nur la inventinto (aù eĉ
neniu!).
 
Kai S. Salvesen

(0) komentoj

1.7.04

Lernu.net er no fullt omsett til norsk 

Vil du lære esperanto? Bruker du internett? Då er den rette staden lernu.net. Her finn du mange kurs og andre hjelpemiddel som hjelper deg å lære dette internasjonale spørsmålet raskt og enkelt.

Den norske versjonen er no oppdatert, berre nokre glosar til biletordboka manglar for at alt skal vere komplett. Ansvarlege for den norske versjonen er Heming W. Thorbjørnsen og Bård Hekland.

(0) komentoj

This page is powered by Blogger. Isn't yours?