<$BlogRSDURL$>

20.7.04

160 000 kroner til samarbeidsprosjekt! 

Den statlige norske Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen, i samarbeid med EUs støtteprogram "Ung i Europa" støtter prosjektet «Interkulturo» med 163 420 kroner (EUR 20 000). Prosjektet starter offisielt i september og er et samarbeid mellom den internasjonale lærerorganisasjonen ILEI, Verdensorganisasjonen for unge esperantotalende (TEJO) og Norsk esperanto-ungdom (NJE) og seks andre nasjonale esperanto-ungdomsorganisasjoner. Les mer om «Interkulturo» hos http://www.interkulturo.net eller kontakt Heming Thorbjørnsen på heming@ikso.net for mer informasjon.

La norvega registara komisiono, Barne- ungdoms- og familieforvaltningen
(BUFA), subtenos, kunlabore kun la EUa subtenprogramo por junulaj
neregistaraj organizoj, «YOUTH», la projekton «Interkulturo» per 163 420
kronoj (EUR 20 000). La projekto oficiale komenciĝos en septembro kaj
estos realigata de ILEI, TEJO kaj E@I kunlabore kun NJE kaj ses aliaj
landaj sekcioj de TEJO. Legu pli pri «Interkulturo» ĉe
http://www.interkulturo.net aù kontaktu Heming Thorbjørnsen ĉe
heming@ikso.net por pli da informoj.

Comments: Legg inn en kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?