<$BlogRSDURL$>

1.6.04

Lernu.net, snart i full norsk versjon 

Lernu.net er eit av dei mest populære tilboda til deg som vil lære
esperanto. Her finst ei rekkje hjelpemiddel som gjer læringa meir lystbetont
og effektiv.

Sida er i stadig utvikling, og Bård Hekland er no i gang med å oppdatere
lernu.net for norske brukarar. Pr. 1. juni gjenstår enno meir enn 800
tekstar som skal setjast om, men me reknar med at den norske versjonen vil
vere fullstendig innan utgangen av juni. Finn ut meir på www.lernu.net!

Comments: Legg inn en kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?