<$BlogRSDURL$>

1.6.04

TV på esperanto? 

Det virker kanskje urealistisk. Men gruppen bak Internacia TeleVido i Brasil
har konkrete og gjennomarbeidede planer for internettbaserte TV-overføringer
på esperanto. Utfordringen i første omgang er å finansiere innkjøp av
nødvendig utstyr. Les mer på www.gxangalo.com/itv!

Comments: Legg inn en kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?