<$BlogRSDURL$>

9.5.05

Årsmelding Norsk esperanto-ungdom/Norvega Junularo Esperantista 2004 

Dette er ein førebels versjon av årsmeldinga, som vil bli handsama på landsmøtet i Norsk esperanto-ungdom 11. juni på Morokulien (sjå NEL sine sider om den norske esperantokongressen 2005).

Administrado
la estraro (elektita 2003) konsistis el
Heming Welde Thorbjørnsen, prezidanto
Bjørn A. Bojesen, vic-prezidanto
Kai Salve Salvesen, sekretario
Leif Arne Storset, kasisto
Signe Christophersen, estrarano
Bård Hekland, estrarano

Estis neniu estrarkunveno en 2004. Ĉiuj diskutoj kaj decidoj estis farataj retpoŝte.
NJE havis 24 pagintajn membrojn je 31.12.04. (Je 31.12.03: 31.) Unu nova membro pagis la kotizon en la lasta kvarono de la jaro kaj estas kalkulata kiel membro ekde 2005.

Aranĝoj por la membraro
Ni nenion aranĝis dum 2004.

Interna komunikado kaj informado
Inter Ni Dirite aperis 4-foje en Norvega Esperantisto, kun 3 ĝis 4 paĝoj. La estraranoj prizorgis ĝin laŭ vica sistemo. En IND aperis plejparte movadaĵoj, sed ankaŭ kelkaj artikoloj pri aliaj temoj.

NJE havas retan dissendliston (nje-listo@esperanto.no), sed ĝi ne estas multe uzata.

Ekstera informado
Bård Hekland prizorgas nian interretan paĝaron. Ni konstatis ke ne eblas regule ĝisdatigi la paĝojn kiujn kreis David-Emil Wickström antaŭ kelkaj jaroj, do la nuna retejo konsistas el simpla paĝo sub www.esperanto.no/nje kun enkonduka mesaĝo, listo de estraranoj kaj ligilo al nia novaĵpaĝo. Tiu novaĵpaĝo estas blogo kiun Bård kreis en la komenco de la jaro. Dum la tuta jaro li publikigadis diversajn aktualajn informojn tie, inkluzive selektitajn erojn de Inter Ni Dirite.

Bård Hekland kaj Heming W. Thorbjørnsen kreis norvegan version de www.lernu.net.

Internacia kunlaboro
En Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Kovrov, Rusio, partoprenis kelkaj norvegoj, sed neniu NJE-membro. Sekve neniu reprezentis NJE dum la komitatkunsido de TEJO.

Heming W. Thorbjørnsen estis norvega komitatano A en TEJO en la komenco de la jaro kaj maje reelektiĝis por la periodo 2004-6.

Dum la jaro Heming W. Thorbjørnsen estis aktiva kunlaboranto en la projekto Interkulturo, kiu celas starigi kulturinterŝanĝan reton por junuloj en Eŭropo (vd. www.interkulturo.net). Ekde majo 2004 NJE estas oficiala kunlabora organizo de tiu projekto, kaj NJE prenis sur sin la taskon peti subvencion de la fonduso Ung i Europa (YOUTH). Ni nomumis Heming kiel nian reprezentanton en la projekto kaj kiel jure respondecan pri la monpeto. Oni ricevis NOK 163 420 por la unua projektperiodo (unujara).

ILEI prizorgas la buĝeton kaj la kalkulon de Projekto Interkulturo (tial la mono nun estas en ilia konto). (NJE jure respondecas pri duono de la buĝeto de la projekto kaj pri la realizado de la kun BUFA (YOUTH) kontraktitaj aktivaĵoj, sed ILEI posedas la projekton kaj respondecas pri ĉiuj praktikaĵoj.) Okazis plankunveno (malfermo de la projektperiodo) en Oslo 22-25 septembro.

Heming ankaŭ partoprenis TEJO-seminarion pri projektmastrumado, monpetado kaj lobiado en Bruselo 29 februaro ĝis 7 marto, en seminario pri instruado en Sarajevo 21-28 marto, kaj en seminario pri projektgvidado en internaciaj junulaj organizoj en Strasburgo 3-10 oktobro.

Financoj
La jarkalkulo de 2004 montras profiton de 5713,28 kr.
Ni ricevis 6 128,25 kr. (5 % de la tuta subvencio) pro la administrativa rolo en Projekto Interkulturo.

Pro la malmulto de aktiveco en NJE nia sola elspezo (krom bankkotizoj) estis repago de subvencio al Legaco Uhlen. Tio estas subvencio kiun NJE ricevis antaŭe, sed ne uzis.
La bilanco ŝajnas grandega (kr 104 344,30) pro la prizorgado de la mono por Projekto Interkulturo. Kiel la ciferoj montras, 78 226,45 kr. apartenas al tiu.

Konkludo
En 2004 NJE estis preskaŭ sen aktiveco. Sed nia prezidanto kunlaboris nome de NJE en la internacia projekto Interkulturo, ni sukcesis redakti Inter Ni Dirite sufiĉe regule, kaj aperadis utilaj informoj en nia novaĵpaĝo en Interreto.

Comments:
Karaj Norvegaj junuloj,
Saluton. Mi sendas al vi sincerajn gratulojn el Nepalo.

Mi blogas cxe www.razeno.modblog.com
(Cxu vi scias pri www.raporto.info? Estas belega ideo)
Amike,
Razeno
razeno@gmail.com
 
Legg inn en kommentar

This page is powered by Blogger. Isn't yours?